MRM-3f

Regulator mocy biernej MRM-3f

Regulator MRM-3f jest urządzeniem pomiarowo-sterującym przeznaczonym do automatycznej kompensacji mocy biernej obciążeń symetrycznych i niesymetrycznych. Regulator realizuje pomiar i algorytm dla każdej z trzech faz, co umożliwia sterowanie członami jednofazowymi oraz trójfazowymi. Przy znacznej asymetrii obciążenia możliwe jest indywidualne przyporządkowanie liczby stopni do każdej fazy. Regulator dostępny jest w dwóch wersjach: z pomiarem pośrednim (5A) i pomiarem bezpośrednim (maks. 63A). W zastosowanej pamięci wewnętrznej przechowywane jest około 4000 stanów licznika energii i temperatur. Standardowym wyposażeniem regulatora jest interfejs RS-485, który umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą protokołu MODBUS RTU.

Charakterystyka

Modułowa budowa regulatora MRM–3f (pomiar pośredni 13 modułów, pomiar bezpośredni 17 modułów) pozwala na łatwy montaż na standardowej szynie DIN, która może być umieszczona w szafie baterii kondensatorów.
Graficzny wyświetlacz LCD pozwalający na bardziej intuicyjną prezentację danych. Klawiatura dotykowa eliminuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia przycisków.
Pomiar napięć i prądów dokonywany jest osobno dla każdej fazy. Rozwiązanie tego typu umożliwia zaimplementowanym algorytmom sterującym lepsze wykorzystanie stopni wykonawczych oraz lepszą skuteczność kompensacji przy asymetrycznych obciążeniach faz.
Regulatory dostępne są w dwóch wersjach prądowych torów pomiarowych: pośredni (5A) i bezpośredni (63A). Możliwość pomiaru bezpośredniego sprawia, że dla pewnej grupy odbiorców (posiadających zabezpieczenie główne lub przedlicznikowe 63A) nie jest konieczne instalowanie w układzie zasilania trzech dodatkowych zewnętrznych przekładników prądowych, co znacznie upraszcza montaż baterii oraz optymalizuje koszty wykonania systemu.

 • napięcia fazowe
 • prądy fazowe,
 • moc czynna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz,
 • moc bierna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz,
 • moc pozorna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz,
 • współczynnik mocy tgφ dla każdej fazy i wypadkowy dla trzech faz,
 • współczynnik mocy cosφ dla każdej fazy i wypadkowy dla trzech faz,
 • temperatura z dołączonego czujnika zewnętrznego,
 • temperatura wewnętrzna,
 • energia czynna pobrana lub oddana dla każdej fazy i sumarycznie dla trzech faz,
 • energia bierna w 4 kwadrantach dla każdej fazy i sumarycznie dla trzech faz.

Duża ilość wyjść sterujących umożliwia dostosowanie baterii do kompensacji różnych charakterów obciążeń. Bezprzekaźnikowe stopnie sterujące zapobiegają generacji przepięć przez indukcyjności styczników oraz eliminują potencjalne uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstawać w przypadku zwykłych stopni przekaźnikowych
Regulator umożliwia sterowanie stopniami kondensatorowymi i dławikowymi w konfiguracjach jednofazowych i trójfazowych
Możliwość konfiguracji stopni wykonawczych do sterowania wentylatorami i grzałkami, wykorzystywanymi do regulacji warunków pracy urządzeń zamontowanych wewnątrz baterii. Sterowanie odbywa się w oparciu o pomiar temperatury z zewnętrznego czujnika PWM dołączanego do regulatora.
Regulator wykonuje czterorokwadrantowy pomiar energii. Stany liczników energii wraz z temperaturą i stanem wyjść są zapisywane okresowo w dwukwardrandowym rejestrze energii. Pozwala to na ocenę stanu sytemu kompensacji mocy biernej na przestrzeni kilku tygodni wstecz.
Regulator zlicza ilość cykli załączeń oraz czas pracy poszczególnych stopni. Dane te mogą być przydatne przy ocenie stanu technicznego elementów baterii oraz poprawności konfiguracji regulatora.
Izolowany interfejs RS485 umożliwia komunikację z regulatorem za pomocą protokołu MODBUS RTU. Zdalnej konfiguracji i podglądu parametrów można dokonać za pomocą programu MRM-3f konfigurator. Regulator również współpracuje z oprogramowaniem AS-Forte.

Parametry techniczne

Znamionowe napięcie pomiarowe 3x 230 V AC,
na zamówienie 3x 100 V AC
Zakres pomiarowy 100 V AC ÷ 300 V AC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Klasa dokładności 0,5 %
Impedancja wejściowa > 1,5 MΩ
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 2,5 kV
Liczba wejść prądowych 3
Prąd znamionowy 5 A AC
Dopuszczalne ciągłe przeciążenie 6 A AC
Dopuszczalne chwilowe
przeciążenie (do 0,5s)
160 A AC
Klasa dokładości 0,5 %
Impedancja < 100mΩ
Rodzaj izolacji Wewnętrzne przekładniki
prądowe
Liczba wejść prądowych 3
Prąd znamionowy 63 A AC
Dopuszczalne chwilowe
przeciążenie (do 0,5s)
240 A AC
Klasa dokładości 0,5 %
Impedancja < 5mΩ
Rodzaj izolacji Wewnętrzne przekładniki
prądowe
Liczba wyjść 12
Typ SSR z detekcją zera
Dopuszczalne napięcie pracy 250 V AC
Obciążalność wyjścia 500 mA AC
Izolacja wspólna/galwaniczna 1,5 kV AC
Liczba wyjść 1
Typ PhotoMOS (bezpotencjałowe)
Dopuszczalne napięcie pracy 30 V DC, 24 V AC
Obciążalność wyjścia 100 mA DC/AC
Izolacja wspólna/galwaniczna 1,5 kV AC
Liczba wejść 2
Napięcie pracy ±24 V DC
Próg przełączania 1,0 / 1,2 mA DC
Rezystancja wejściowa 4 kΩ
Izolacja wspólna/galwaniczna 1,5 kV AC
Liczba wejść 1
Napięcie pracy 5 V DC
Typ zewnętrznego czujnika SMT172
Zakres mierzonych temperatur -45 °C – 130 °C
Izolacja galwaniczna 1,5 kV AC
Napięcie 3 x 230 V AC
Pobór mocy < 5 W
Typ interfejsu RS485
Obciążalność nadajnika do 32 odbiorników
Szybkość transmisji 1200 ÷ 115200 bodów
(domyślnie 57600)
Izolacja galwaniczna 1,5 kV AC
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
(domyślny adres 200)
Format transmisji 8 N 1
Wymiary
pomiar pośredni (5A)
229x91x65mm
(13 modułów)
Wymiary
pomiar bezpośredni (63A)
300x91x65mm
(17 modułów)
Stopień ochrony IP20
Ciężar
pomiar pośredni (5A)
∼550 g
Ciężar
pomiar bezpośredni (63A)
∼800 g
Temperatura pracy -20 °C ÷ 55 °C
Wilgotdość do 55 %

Regulator MRM-3f/5A

MRM-3f (wersja 5A)
MRM-3f/5A

Regulator mocy biernej MRM-3f w wersji do pośredniego pomiaru prądu.

Schemat podłączenia regulatora MRM3f/5A

Schemat podłączenia.

Regulator MRM-3f/63A

MRM-3f (wersja 5A)
MRM-3f/63A

Regulator mocy biernej MRM-3f w wersji do bezpośredniego pomiaru prądu.

Schemat podłączenia regulatora MRM3f/63A

Schemat podłączenia.